Förvar

Riskerar du att bli eller har du blivit tagen i förvar eller ställd under uppsikt?