Anknytning

Har du beviljats uppehållstillstånd men har din familj kvar i hemlandet? Vill du flytta ihop eller gifta dig med någon som är bosatt i Sverige?