Arbetstillstånd i Sverige

Vill du anställa från länder utanför EU?
Tack vare vårt avtal med Migrationsverket kan vi få beslut om ansökan inom 10 arbetsdagar.
Kontakta vårt expertteam på Guard Advokater!