Turkisk arvs- och testamentsrätt

Har du frågor eller behöver hjälp med arvsfrågor i Turkiet? Vet du vilket lands lag som ska tillämpas i frågor om arv i Turkiet? Hur vet du om ett testamente som är upprättat i Sverige gäller även i Turkiet?